Παρίσι
Εβδομαδιαίες, Αεροπλάνο
4 ή 5 ημέρες
Από 169€
Αεροπορική εκδρομή στο Παρίσι 4,5 ημέρες. Ταξίδι στο Παρίσι αεροπορικώς. Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα για Παρίσι αεροπορικώς.