Ρωσία-Ουκρανία, Αεροπλάνο
7 ημέρες
Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα και τον τιμοκατάλογο της εκδρομής.
Ρωσία-Ουκρανία, Αεροπλάνο
4 & 5 ημέρες
Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα και τον τιμοκατάλογο της εκδρομής
Ρωσία-Ουκρανία, Αεροπλάνο
5(4+1) ημέρες
Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα και τον τιμοκατάλογο της εκδρομής