Εκδρομές στου Αγίους Τόπους

thumbnail of ΠΑΣΧΑ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 12-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (9Ημ) thumbnail of ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 31 Μαρ 4 Απρ 2020 (5Hμ)
thumbnail of ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΣΙΝΑ ΑΓ ΤΟΠΟΙ 21-29 ΑΠΡ 2020 (9Ημ) thumbnail of ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ 12-22 Μαρ 2010 (11Ημ)
thumbnail of ΠΑΣΧΑ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ & ΣΙΝΑ 11-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (13 Ημ)